LCA - Mod en bæredygtig fremtid

I 2023 er der kommet større fokus på bæredygtighed i byggeindustrien, da der er indført grænseværdier for udledning af CO2 og krav til dokumentation af LCA.

Fra 2023 er der kommet større fokus på bæredygtighed i byggeindustrien. Der er indført krav om dokumentering og i nogle tilfælde begrænsning af CO2 udledning fra byggematerialer, og der sættes herved fokus på klimaftrykket fra den enkelte bygning – i hvert fald i nybyggeri. For det er nemlig kun nybyggeri, der er underlagt de nye klimakrav.

For alt nyt byggeri skal der laves LCA-beregninger (Life Cycle Analysis), der vurderer hvor meget CO2-ækvivalent, der udledes for hvert enkelt byggeri. Til det bruges LCA-værktøjet LCA-byg, hvor der kigges på byggeriets forskellige faser – fra produktion til bortskaffelse eller mulig genanvendelse. De nye krav kommer derfor især til at påvirke valget at materialer og videre specifikke producenter på baggrund af deres EPD’er (miljøvaredeklaration), der er det specifikke datasæt, der danner grundlag for beregningerne. Herved lægges der altså også pres på producenterne, der også ønsker at lave konkurrencedygtige materialer på bæredygtighedsfronten. Producenterne tvinges derfor også til at tage stilling til de forskellige faser deres materialer gennemgår, heriblandt:

 

Måden materialerne produceres f.eks. hvilken energikilde, de bruger, og om der udledes giftgasser.

Hvordan materialet monteres f.eks. om det skal løftes ind med kran eller om der monteres med lim eller skruer.

Hvor god holdbarhed materialet har – om noget skal udskiftes i løbet at byggeriets levetid (50 år) eller om der skal foretages udskiftninger undervejs.

Om materialet ryger direkte på forbrændingen eller om det kan genbruges – både direkte, eller ved omdannelse til nye produkter. 

 

Analyserne giver bedre resultater, jo lavere værdier, der er angivet i EPD’erne. Resultatet bliver til slut et tal, der svarer til den ækvivalente mængde CO2 der udledes pr. kvm. pr. år. Når der står den ækvivalente mængde CO2, er det fordi man får 8 forskellige resultater ud, der påvirker klimaet på hver deres måde. Disse værdier omregnes ud fra en (pr. kategori) fastlagt faktor, for at givet ét samlet tal, der er nemt at arbejde med og nemt at sammenligne – nemlig den mængde CO2 det ækvivalent ville svare til. Grænseværdierne falder trinvis hvert andet år, og skærpes langsom så branchen har mulighed for at tilpasse sig og udvikle nye bedre metoder til at mindske klimaaftryk i både produktion, konstruktion, drift og nedbrydning. De angivne værdier, der ses i tabellen, er et umiddelbart forslag, hvor de endelige grænseværdier bliver fastsat løbende. 

Hvis man allerede er med på den grønne bølge, eller måske bare er klar på at udfordre grænseværdierne, er der også en lav-emissionsklasse, man kan gå efter. De første 2 år er det dog kun byggeri over 1000 kvm, der skal forholde sig til grænseværdierne, hvor dem under blot skal dokumentere, at analyserne er lavet.

Står du som nybygger og er usikker på, om der har betydning for realiseringen af dit projekt, kan vi berolige dig med, at vi har helt styr på det. Når du får et tilbud fra os, kommer det til at være inkluderet i prisen, og så sørger vi for, at dit projekt kommer til at overholde de gældende krav. Vi holder os løbende opdaterede på forskellige materialer og deres påvirkning, så vi kan tænke de miljørigtige løsninger ind fra starten af designprocessen. Har du flere spørgsmål vedrørende de nye krav og hvordan de påvirker dit byggeri, så kontakt os endelig til en uforpligtende snak.

Du kan også læse om de nye LCA-krav på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

 
 
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System